Zwroty & Reklamacje

Reklamacje:
 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:
 
 
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
2. Zdjęcie reklamowanego produktu.
3. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Zdjęcie paragonu bądź numer faktury.
 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 
 
Zwroty:
 
Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni.
 
Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.
Zwrot towaru na własny koszt.